Skip til primært indhold

Ansøgning til dataudtræk fra Vestdansk Hjertedatabase søges via VDHs ansøgningsportal.

VDH ansøgningsportal til dataudtræk fra VDH

Du bedes anvende variabellisten fra VDH til udtræksspecifikationen. Variabellisten finder du i toppen af ansøgningsportalen.  

Videregivelse af journaloplysninger fra Vestdansk Hjertedatabase kræver tilladelse

Hvis du har brug for oplysninger fra patientjournaler og andre systemer, der supplerer patientjournalen, til forskning, statistik og planlægning, skal du som udgangspunkt have samtykke fra patienterne. Hvis dette ikke er muligt, kræver journaladgangen tilladelse efter sundhedsloven § 46, stk. 2 eller § 47, stk. 1. Det er et krav, at der skal være tale om et konkret projekt af væsentlig samfundsmæssig interesse, og at oplysningerne er nødvendige for udførelsen af projektet.

Kompetencen til at give tilladelse til videregivelse af oplysninger lå tidligere hos Styrelsen for Patientsikkerhed, men blev pr. 1. juli 2020 overført til regionsrådene. Der skal ansøges i den region, hvor du har din primære ansættelse, uagtet om der ansøges om patientjournaloplysninger fra f.eks. en anden region eller kommune.

Find flere oplysninger om hvor og hvordan du ansøger om tilladelse til oplysninger fra patientjournaler hos Styrelsen for Patientsikkerhed: tilladelse til patientjournalopslag

Fortegnelsesgodkendelse 

En fortegnelse er en administrativ opgørelse over hvem der behandler personoplysninger og til hvilke formål. Tidligere har det været Datatilsynet der stod for opgørelsen, men da Databeskyttelsesforordningen trådte i kraft overgik ansvaret til den dataansvarlige institution (f.eks. regionen).
Databeskyttelsesforordningen stiller krav om, at alle dataansvarlige og databehandlere fører interne fortegnelser over deres behandling af personoplysninger. Formålet med fortegnelsen er, at skabe overblik over projekter, som behandler personfølsomme data. Dette overblik er en forudsætning for at kunne overholde en række forpligtelser i databeskyttelsesforordningen. Fortegnelser skal foreligge både skriftligt og elektronisk.

Dataminimeringsprincippet

For at leve op til dataminimeringsprincippet er der i VDH nedsat et godkendelsesudvalg, som gennemgår forskningsansøgninger, hvor der er ansøgt om en større mængde af oplysninger (data) fra Vestdansk Hjertedatabase. 

 

 

APPFWU01V