Skip til primært indhold

Vestdansk Hjertedatabase (VDH) er et patientbehandlingssystem, der har til formål at indsamle informationer om patienter og procedurer vedrørende invasiv kardiologisk og thoraxkirurgisk behandling på tværs af Region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland. Følgende procedurer indberettes til VDH:

VDH er ud over et patientbehandlingssystem også fødekilde til Dansk Hjerteregister (DHR) - RKKP Kvalitetsdatabase, som står for den nationale monitorering af behandlingskvaliteten. Det er dog kun et udsnit af procedurer fra VDH som automatisk overføres fra VDH til DHR. Procedurer overføres når alle formularer i VDH for de enkelte procedurer er udfyldt og hjerteforløbende er lukket.

Ønsker du data fra VDH er det muligt at få udleveret data til forsknings- og/eller kvalitetsudviklingsprojekter. Se mere herom under fanebladet "Ansøgning om dataudtræk" 

Bestyrelsen Vestdansk Hjertedatabase:

Kim Brixen (Formand), Direktør, Odense Universitetshospital
Philip Michael Freeman, overlæge på Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Christian Juhl Terkelsen, Overlæge, Afd. for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital
Sisse Thomassen, Overlæge, Anæstesiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Lars Peter Riber, Overlæge, Thoraxkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Per Hostrup Nielsen, Overlæge, Thoraxkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Jens Flensted Lassen, Overlæge, Formand for Dansk Hjertedatabase

APPFWU01V